KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI LHTN HUYỆN 2014- 2019 - Trang thông tin huyện đoàn Mường Chà
19:21 ICT Thứ hai, 28/07/2014
Chào mừng các bạn đến với Website tỉnh đoàn Điện Biên!

Danh mục

Đăng nhập

Trực thuộc tỉnh đoàn Điện Biên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 14

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 743

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4992

Trang nhất » Sự kiện » Tin nổi bật

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI LHTN HUYỆN 2014- 2019

Thứ hai - 20/01/2014 10:24
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Đ/C VŨ QUANG HUYỀN - BÍ THƯ ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI LHTN HUYỆN MƯỜNG CHÀ CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

Đ/C VŨ QUANG HUYỀN - BÍ THƯ ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI LHTN HUYỆN MƯỜNG CHÀ CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

HỘI LHTN VIỆT NAM
UBH HUYỆN MƯỜNG CHÀ
*
Số: 01 /KH-UBH
 
Mường chà, ngày 22  tháng 8  năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Hội các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam
Huyện Mường Chà lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2014 - 2019)
 
Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ IV và Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2014-2019) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của hội viên, thanh niên cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng; Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ với những mục tiêu, giải pháp mới để tổ chức động viên hội viên, thanh niên xung kích, tỉnh nguyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của tỉnh trong thời kỳ mới. Địa hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động mô hình tổ chức của Hội, để tổ chức Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Chà xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Đại hội Hội các cấp và Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ IV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Hội và các tầng lớp thanh niên nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội LHTN Việt Nam và tăng cường đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên trong nhiệm kỳ mới.
- Củng cố và phát triển để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức Hội.
- Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong và sau Đại hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên.
2. Yêu cầu:
- Đại hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò thành viên tập thể nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải đổi mới sao cho Đại hội là sự kiện của thanh niên thu hút sự tham gia và đóng góp của đông đảo thanh niên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.
2. Thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII.
3. Hiệp thương cử ra Ủy Ban Hội nhiệm kỳ mới.
4. Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội cấp trên.
III. THỜI GIAN ĐẠI HỘI:
1. Đại hội cấp cơ sở: không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất ngày: 10/5/2014.
2. Đại hội cấp huyện: không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 8 năm 2014.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với cấp huyện:
- Tham mưu, đề xuất Huyện ủy, đồng thời BTV Huyện Đoàn có văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cấp cơ sở Hội tổ chức tốt Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn tỉnh Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019.
- Thành lập Ban Tổ Chức và các tiểu ban nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần chuẩn bị Đại hội cấp huyện.
- Triển khai dự thảo Văn Kiện của Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 của Ủy ban Hội Tỉnh đến các cơ sở.
- Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trong Huyện.
- Chỉ đạo Đại hội điểm các cấp sơ sở tại:............
- Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này
- Báo cáo Ủy ban Hội Tỉnh.
2. Đối với cấp cơ sở:
- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch Đại hội ở cấp mình.
- Thành lập các tiểu ban về nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần giúp Ủy ban Hội chuẩn bị Đại hội cấp mình.
- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn phải xây dựng và báo cáo Đề án tổ chức Đại hội, văn kiện Đại hội, đề án nhân sự với cấp ủy Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp và Thường trực Hội LHTN Việt Nam cấp trên. Khi được cấp ủy Đảng, BTV Đoàn cùng cấp và Hội LHTN Việt Nam cấp trên đồng ý thì mới tiền hành Đại Hội.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Chà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Chà. Căn cứ vào kế hoạch này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp xây dựng kế hoạch, đề án và chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp thuộc đơn vị mình, đảm bảo triển khai nghiêm túc đúng yêu cầu và thời gian quy định.
 
 
 
Nơi nhận:
- UBH Tỉnh (bc);
- TT. Huyện ủy (bc);
- Lãnh đạo UBND Huyện (bc);
- Văn phòng Huyện ủy (bc);
- Ban Tổ Chức Huyện ủy (bc);
- Ban DV, TG huyện ủy (bc);
- MTTQ huyện (bc);
- Phòng Nội Vụ (bc);
- UBH các xã, thị trấn;
- Lưu văn phòng UBH.
 
 
TM. UB HỘI LHTN HUYỆN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Vũ Quang Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: HỘI LHTN VIỆT NAM UBH HUYỆN MƯỜNG CHÀ * Số: 01 /KH-UBH Mường chà, ngày 22 tháng 8 năm 2013 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Hội các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam Huyện Mường Chà lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ IV và Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2014-2019) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của hội viên, thanh niên cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng; Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ với những mục tiêu, giải pháp mới để tổ chức động viên hội viên, thanh niên xung kích, tỉnh nguyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của tỉnh trong thời kỳ mới. Địa hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động mô hình tổ chức của Hội, để tổ chức Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Chà xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Đại hội Hội các cấp và Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ IV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Hội và các tầng lớp thanh niên nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội LHTN Việt Nam và tăng cường đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên trong nhiệm kỳ mới. - Củng cố và phát triển để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức Hội. - Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong và sau Đại hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên. 2. Yêu cầu: - Đại hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò thành viên tập thể nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội. - Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải đổi mới sao cho Đại hội là sự kiện của thanh niên thu hút sự tham gia và đóng góp của đông đảo thanh niên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. 2. Thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII. 3. Hiệp thương cử ra Ủy Ban Hội nhiệm kỳ mới. 4. Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội cấp trên. III. THỜI GIAN ĐẠI HỘI: 1. Đại hội cấp cơ sở: không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất ngày: 10/5/2014. 2. Đại hội cấp huyện: không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 8 năm 2014. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Đối với cấp huyện: - Tham mưu, đề xuất Huyện ủy, đồng thời BTV Huyện Đoàn có văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cấp cơ sở Hội tổ chức tốt Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn tỉnh Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019. - Thành lập Ban Tổ Chức và các tiểu ban nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần chuẩn bị Đại hội cấp huyện. - Triển khai dự thảo Văn Kiện của Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 của Ủy ban Hội Tỉnh đến các cơ sở. - Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trong Huyện. - Chỉ đạo Đại hội điểm các cấp sơ sở tại:............ - Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này - Báo cáo Ủy ban Hội Tỉnh. 2. Đối với cấp cơ sở: - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch Đại hội ở cấp mình. - Thành lập các tiểu ban về nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần giúp Ủy ban Hội chuẩn bị Đại hội cấp mình. - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn phải xây dựng và báo cáo Đề án tổ chức Đại hội, văn kiện Đại hội, đề án nhân sự với cấp ủy Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp và Thường trực Hội LHTN Việt Nam cấp trên. Khi được cấp ủy Đảng, BTV Đoàn cùng cấp và Hội LHTN Việt Nam cấp trên đồng ý thì mới tiền hành Đại Hội. Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Chà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Chà. Căn cứ vào kế hoạch này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp xây dựng kế hoạch, đề án và chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp thuộc đơn vị mình, đảm bảo triển khai nghiêm túc đúng yêu cầu và thời gian quy định. Nơi nhận: - UBH Tỉnh (bc); - TT. Huyện ủy (bc); - Lãnh đạo UBND Huyện (bc); - Văn phòng Huyện ủy (bc); - Ban Tổ Chức Huyện ủy (bc); - Ban DV, TG huyện ủy (bc); - MTTQ huyện (bc); - Phòng Nội Vụ (bc); - UBH các xã, thị trấn; - Lưu văn phòng UBH. TM. UB HỘI LHTN HUYỆN CHỦ TỊCH Vũ Quang Huyền

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Video mớiHỗ trợ YM


Yahoo! Messenger: Hỗ trợ  Trần Văn Hạnh:
Tel  0912771119 - 0912969199
Tel   tinhdoandienbien@yahoo.com

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên